Contact

Privacy Charter Linkkado

Privacy Charter Linkkado

1.1 Toepassing

Dit charter is van toepassing op de verzameling, het beheer en gebruik van gegevens door Linkkado, Bethaniëstraat 75, te Genk

1.2 Welke gegevens worden er verzameld ?

Linkkado verzamelt contactgegevens zoals

 • Naam bedrijf
 • Naam contactperson(en) relevant voor Linkkado
 • Facturatieadres
 • emailadres
 • Telefoon nummers
 • BTW nummer
 • Sector
 • Bron herkomst
 • Ondernemingsnummer

Deze informatie wordt verzameld vanuit verschillende bronnen :

 • Online webshop informatie
 • Persoonlijke verkoop
 • Beurzen
 • Netwerk evenmenten
 • Sociale media
 • Persoonlijk emailverkeer
 • Navigatiegegens

Deze gegevens kunnen ten alle tijden worden nagekeken, verbeterd of verwijderd worden.

1.3 Doelvan de verzameling van de gegevens

In eerste instantie worden je gegevens gebruikt om de aangekochte artikelen correct te kunnen verwerken en factureren en bij de juiste contactpersonen te kunnen afleveren.

We gebruiken sommige gegevens ook om onze diensten service en website te kunnen verbeteren. Dit kan vb. door marktonderzoek of het aantal bezoekers van een website te analyseren.

1.3.2 Klanten/ bedrijven

De gegevens zullen gebruikt worden om gerichte offertes aan te bieden aan klanten en/of potentiële klanten nav. hun bedrijfsactiviteit en zoektocht naar het ideale promogeschenk of attentie waar men op dat moment naar op zoek is. De gegevens zullen tevens gebruikt worden voor facturatie en offerteaanbieding in digitale vorm.

Er zullen ook geregeld nieuwsbrieven gestuurd worden met betrekking tot nieuwe producten, events op bepaalde tijdsstippen in het jaar. Indien het bedrijf dit wenst, kan hij/ zij zich dan ook kosteloos voor uit te schrijven.

1.4 Cookies

Ons cookiebeleid kan je in een aparte rubriek op onze website terugvinden.

1.5 Beheer van de gegevensdatabank

Alle gegevens worden beheerd door Linkkado, Bethaniëstraat 75, Genk. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk door de verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

1.6 Overdracht aan derden

Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern beheer en werking bij Linkkado. Databeheer van onze klanten wordt niet ter beschikking gesteld aan derden.

1.7 Aanpassing gegevens

Indien je klant wordt van Linkkado, worden bepaalde gegevens bewaard. Je hebt als klant ook rechten mbt : inzage, correctie en schrapping van gegevens. Dit alles kosteloos. Indien je je wil beroepen op dit recht, dien je dit schriftelijk te verzoeken aan Linkkado. Je geeft duidelijk aan wat je wil weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek dient onderteken en gedateerd te zijn.